კათედრაგამგესაგნები
უცხო ენების ნესტანი ყავლაშვილი
 • უცხო ენა - რუსული
 • უცხო ენა 3
 • უცხო ენა
 • ქართული ენა ლიტერატურარუსუდან ვარადაშვილი
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • ქართული ენა
 • ქართული ლიტერატურა
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისმარინე აკიშბაია
 • ფიზიკა
 • ბიოლოგია
 • ბუნებისმეტყველება
 • ქიმია
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებებისთეონა ლაბაძე
 • საქართველოს და მსოფლიო ისტორია
 • საქართველოს გეოგრაფია. გეოგრაფია
 • სამოქალაქო განათლება
 • პრაქტიკული სამართალი
 • ეკონომიკა
 • რელიგიის ისტორია და კულტურა
 • გლობალური პრობლემების გეოგრაფია
 • შემწყნარებლობა(ტოლერანტობა)
 • ფიზიკური, შრომითი და ესთეტიკური აღზრდისზეინაბ გორგაძე
 • მუსიკა
 • ხელოვნება-შრომა
 • ჭადრაკის ანბანი
 • ქართული ხალხური საკრავები
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

  ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

  ვაჟა-ფშაველა

  კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

  შალვა ქიქოძე

  ფონდი

  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

  ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

  Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge