რუსუდან ვარადაშვილი
მამის სახელიდავითი
განათლებაუმაღლესი, მაგისტრი, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
სტაჟი6
სტაჟი პედაგოგიური6
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის6
სკოლაში მუშაობის დაწყება 2003-09-02
საგნები ქართული ენა და ლიტერატურა
სადამრიგებლო კლასი 54
კლასები, რომლებსაც ასწავლის 32, 54, 63
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge