ზეინაბ გორგაძე
მამის სახელიგალაკტიონი
განათლებაუმაღლესი, მაგისტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
სტაჟი21
სტაჟი პედაგოგიური10
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის8
სკოლაში მუშაობის დაწყება 2001-02-01
საგნები სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ხელოვნება-შრომა
სადამრიგებლო კლასი 36
კლასები, რომლებსაც ასწავლის 22, 25, 31, 33, 36, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 83, 91
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002832.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge