მარინე აკიშბაია
მამის სახელიიგორი
განათლებაუმაღლესი, მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სტაჟი22
სტაჟი პედაგოგიური11
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის0
სკოლაში მუშაობის დაწყება 2009-09-14
საგნები აბიტური ბიოლოგიაში
ბიოლოგია
ბუნებისმეტყველება
სადამრიგებლო კლასი 64
კლასები, რომლებსაც ასწავლის 64, 82, 83, 93, 113
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ტრენინგის კურსი "ცხოვრების ჯანსაღი წესი და უსაფრთხო ქცევა"
ტრენინგი კურსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში"
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge