თეონა ლაბაძე
მამის სახელიმალხაზი
განათლებაუმაღლესი, მაგისტრი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სტაჟი0
სტაჟი პედაგოგიური0
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის0
სკოლაში მუშაობის დაწყება 2009-09-21
საგნები
პრაქტიკული სამართალი
სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
საქართველოს და მსოფლიო ისტორია
ჩვენი საქართველო
სადამრიგებლო კლასი 63
კლასები, რომლებსაც ასწავლის 51, 52, 53, 54, 63, 65, 91, 92, 93
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-"ინკლუზიური განათლება და სასკოლო პრაქტიკა"
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge