პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. უცხო ენა1. ბიოლოგია1. მუსიკა1. უცხო ენა1. ქართული
2. ისტორია2. მათემატიკა2. ქართული2. ქართული2. ისტორია
3. ინფორმატიკა3. უცხო ენა3. რელიგია3. ქართული3. რუსული
4. რუსული4. ქართული4. რუსული4. მათემატიკა4. ბიოლოგია
5. მათემატიკა5. რუსული5. 5. ხელოვნება5. მათემატიკა
6. ქართული6. გეოგრაფია6. ისტორია6. გეოგრაფია6. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge