საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
2ბერუაშვილი რობერტი
ბიოლოგია2შათირიშვილი ნატო
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ჩაჩანიძე მანუჩარ
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ხუფენია ირმა
მათემატიკა4ჯავაშვილი მზია საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი
მუსიკა1დემეტრაძე მანანა
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბბბბბბბბბბბბ
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბუკია ლევანი
საქართველოს გეოგრაფია. გეოგრაფია2ჩოჩია მაია
საქართველოს და მსოფლიო ისტორია3ლეჟავა ნანა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002886.
უცხო ენა3ჩიხიაშვილი ლია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
უცხო ენა - რუსული4მაღლაფერიძე ნანა
ქართული ენა და ლიტერატურა6ტურიაშვილი მარინე თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ხელოვნება-შრომა1ღვინიაშვილი დალი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის თანადგომა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge