მეორე ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 13:05. დასასრული 16:20
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ქართული1. ქართული1. მათემატიკა1. ქართული1. ქართული
2. ქართული2. მათემატიკა2. ბუნება2. ქართული2. 
3. ბუნება3. უცხო ენა3. ქართული3. უცხო ენა3. ინფორმატიკა
4. ხელოვნება4. მუსიკა4. რელიგია4. მათემატიკა4. უცხო ენა
5. მათემატიკა5. 5. 5. ხელოვნება5. მათემატიკა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge