საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
2მეტრეველი არტემ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ტრენინგის კურსი "ცხოვრების ჯანსაღი წესი და უსაფრთხო ქცევა"
ბუნებისმეტყველება2ზამთარაძე-ლობჟანიძე ნინო
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ჩაჩანიძე მანუჩარ
მათემატიკა5ჩუთლაშვილი ეკა სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
მუსიკა1ჯიმშერაშვილი გულნაზი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი " ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ტოლერანტობა "
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბუკია ლევანი
უცხო ენა3თევდორაშვილი ეკა სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
ქართული ენა და ლიტერატურა7მეტრეველი ნინო თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთა ასოციაცია
ხელოვნება-შრომა2ხეცურიანი თამარ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge