პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 12:55
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ქართული1. ქართული1. მათემატიკა1. მუსიკა1. ეკონომიკა
2. ქართული2. მათემატიკა2. ქართული2. რელიგია2. ქართული
3. მათემატიკა3. 3. ქართული3. ქართული3. უცხო ენა
4. ინფორმატიკა4. ბუნება4. უცხო ენა4. მათემატიკა4. მათემატიკა
5. 5. უცხო ენა5. ხელოვნება5. 5. ბუნება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge