პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 12:55
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. მათემატიკა1. უცხო ენა1. ხელოვნება1. ეკონომიკა1. უცხო ენა
2. რელიგია2. მუსიკა2. 2. მათემატიკა2. ბუნება
3. ბუნება3. მათემატიკა3. ბუნება3. უცხო ენა3. მათემატიკა
4. ქართული4. ქართული4. მათემატიკა4. ჩვენი საქართველო4. ქართული
5. 5. ჩვენი საქართველო5. ქართული5. ქართული5. ქართული
6. ჩვენი საქართველო6. ინფორმატიკა6. 6. 6. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge