პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. რუსული1. ისტორია1. რელიგია1. ქართული1. მათემატიკა
2. ქართული2. გეოგრაფია2. მათემატიკა2. უცხო ენა2. ქართული
3. მუსიკა3. ქართული3. ქართული3. ინფორმატიკა3. ბიოლოგია
4. 4. მათემატიკა4. ქართული4. გეოგრაფია4. 
5. უცხო ენა5. ბიოლოგია5. ისტორია5. მათემატიკა5. რუსული
6. ხელოვნება6. რუსული6. უცხო ენა6. რუსული6. ისტორია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge