პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. უცხო ენა1. რუსული1. ხელოვნება1. მათემატიკა1. ინფორმატიკა
2. მათემატიკა2. ქართული2. უცხო ენა2. ქართული2. ისტორია
3. ისტორია3. გეოგრაფია3. ისტორია3. ბიოლოგია3. მათემატიკა
4. ქართული4. ბიოლოგია4. რუსული4. უცხო ენა4. ქართული
5. ქართული5. მათემატიკა5. მუსიკა5. გეოგრაფია5. რელიგია
6. 6. 6. ქართული6. რუსული6. რუსული

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge