პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. მუსიკა1. რუსული1. ქართული1. ბიოლოგია1. ფიზიკა
2. რუსული2. ფიზიკა2. ქართული2. მათემატიკა2. ქართული
3. 3. უცხო ენა3. მათემატიკა3. რუსული3. გეოგრაფია
4. ისტორია4. გეოგრაფია4. ისტორია4. ქართული4. მათემატიკა
5. მათემატიკა5. ქართული5. რუსული5. უცხო ენა5. უცხო ენა
6. ქართული6. ბიოლოგია6. მუსიკა6. ინფორმატიკა6. ისტორია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge