პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ისტორია1. მათემატიკა1. ფიზიკა1. ქართული1. ქართული
2. რუსული2. უცხო ენა2. მათემატიკა2. ქართული2. გეოგრაფია
3. გეოგრაფია3. ისტორია3. ბიოლოგია3. უცხო ენა3. მათემატიკა
4. ქართული4. რუსული4. ქართული4. ისტორია4. უცხო ენა
5. ფიზიკა5. მუსიკა5. ინფორმატიკა5. მუსიკა5. რუსული
6. ბიოლოგია6. ქართული6. რუსული6. მათემატიკა6. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge