პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 12:55
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ბუნება1. რელიგია1. მუსიკა1. უცხო ენა1. ჩვენი საქართველო
2. მათემატიკა2. უცხო ენა2. ეკონომიკა2. 2. მათემატიკა
3. ჩვენი საქართველო3. ქართული3. ქართული3. ხელოვნება3. ქართული
4. ინფორმატიკა4. მათემატიკა4. ჩვენი საქართველო4. ქართული4. ქართული
5. ქართული5. 5. მათემატიკა5. ბუნება5. უცხო ენა
6. 6. 6. 6. მათემატიკა6. ბუნება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge