პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. რელიგია1. ბუნება1. მათემატიკა1. ინფორმატიკა1. ბუნება
2. უცხო ენა2. მათემატიკა2. მუსიკა2. ინფორმატიკა2. მათემატიკა
3. ეკონომიკა3. ხელოვნება3. უცხო ენა3. მათემატიკა3. უცხო ენა
4. მათემატიკა4. ქართული4. 4. ქართული4. ჩვენი საქართველო
5. ქართული5. ქართული5. ქართული5. ჩვენი საქართველო5. ქართული
6. 6. ჩვენი საქართველო6. ბუნება6. 6. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge