პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 12:00
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ქართული1. უცხო ენა1. ქართული1. ქართული1. ხელოვნება
2. ქართული2. მუსიკა2. ქართული2. ქართული2. ბუნება
3. მათემატიკა3. ქართული3. ინფორმატიკა3. მათემატიკა3. ქართული
4. ბუნება4. 4. მათემატიკა4. უცხო ენა4. მუსიკა
5. 5. მათემატიკა5. 5. 5. მათემატიკა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge