პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 12:55
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ქართული1. მუსიკა1. უცხო ენა1. ბუნება1. ქართული
2. ქართული2. ქართული2. ქართული2. მუსიკა2. ქართული
3. უცხო ენა3. მათემატიკა3. ქართული3. ქართული3. ხელოვნება
4. მათემატიკა4. ბუნება4. ინფორმატიკა4. მათემატიკა4. მათემატიკა
5. 5. 5. მათემატიკა5. 5. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge