საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
1მეტრეველი არტემ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ტრენინგის კურსი "ცხოვრების ჯანსაღი წესი და უსაფრთხო ქცევა"
ბუნებისმეტყველება2კვიკვინია რუსუდან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტემბრის #14-10 ბრძანების საფუძველზე, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, მიენიჭა გეოგრაფიის მასწავლებლობის უფლება.
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1მუმლაძე ნათია
მათემატიკა5ჩუთლაშვილი ეკა სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
მუსიკა2მერკვილიშვილი თეა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება1ღვინიაშვილი დალი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის თანადგომა
უცხო ენა2ყავლაშვილი მზია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ქართული ენა და ლიტერატურა8ყუფარაძე ქეთევანი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ფრენეს პედაგოგიური მეთოდის მოსამზადებელი კურსები
წიგნიერებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამა, "დაწყებითი წიგნიერება"

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge