ნესტანი ყავლაშვილი
მამის სახელინოდარი
განათლებაუმაღლესი, მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სტაჟი28
სტაჟი პედაგოგიური6
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის6
სკოლაში მუშაობის დაწყება 2003-09-02
საგნები აბიტური ფიზიკაში
უცხო ენა
უცხო ენა 3
ფიზიკა
სადამრიგებლო კლასი
კლასები, რომლებსაც ასწავლის 71, 84, 92, 93
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი
ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის თანადგომა
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002971.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge