პირველი ცვლა. ოთხშაბათი
დასაწყისი 08:30. დასასრული 13:50
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევი
1. ხელოვნება1. ქართული1. ისტორია1. რუსული1. რუსული
2. ისტორია2. ბიოლოგია2. მათემატიკა2. უცხო ენა2. რელიგია
3. ქართული3. რუსული3. ქართული3. ბიოლოგია3. 
4. მათემატიკა4. 4. ქართული4. ინფორმატიკა4. გეოგრაფია
5. რუსული5. უცხო ენა5. გეოგრაფია5. ისტორია5. ქართული
6. უცხო ენა6. მათემატიკა6. მუსიკა6. ქართული6. მათემატიკა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge