საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
2ბერუაშვილი რობერტი
ბიოლოგია2აკიშბაია მარინე ტრენინგის კურსი "ცხოვრების ჯანსაღი წესი და უსაფრთხო ქცევა"
ტრენინგი კურსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში"
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ხუფენია ირმა
მათემატიკა4ჯავაშვილი მზია საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი
მუსიკა1მერკვილიშვილი თეა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბბბბბბბბბბბბ
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბუკია ლევანი
საქართველოს გეოგრაფია. გეოგრაფია2კვიკვინია რუსუდან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტემბრის #14-10 ბრძანების საფუძველზე, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, მიენიჭა გეოგრაფიის მასწავლებლობის უფლება.
საქართველოს და მსოფლიო ისტორია3მჭედლიძე ლამარა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ადამიანის უფლებათა თბილისის საერთაშორისო სკოლა.
უცხო ენა3ჩიხიაშვილი ლია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
უცხო ენა - რუსული4ბასილაშვილი მანანა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2010 წლის 27 სექტენბრის №08-13 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2010 წლის 01 ოქტომბერს №0000301. 2011 წლის 05 ოქტომბერს მიენიჭა საუკეთესო სერტიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსი და გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი.
ქართული ენა და ლიტერატურა6გურგენიშვილი ნინელი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
შემწყნარებლობა(ტოლერანტობა)1
შემწყნარებლობა(ტოლერანტობა)1დავითელაშვილი ლეილა
ხელოვნება-შრომა1გორგაძე ზეინაბ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002832.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge